top of page

Cogent Co-pilot 
Genvägent till lönsam e-handel

Maximera din e-handels lönsamhet med Cogent Co-pilot och Amelia vid din sida

 

Cogent Co-pilot, där vår AI Amelia sitter vid spakarna kommer att öka din lönsamhet. Vi är själva förbluffade över hur mycket värde Amelia kan skapa för din e-handel! Tack vare de senaste framstegen inom AI kan hon snabbt och enkelt hjälpa dig att optimera din verksamhet på sätt som du inte trodde var möjligt.

 

Med Amelia vid din sida kan du hitta viktiga samband och mönster i din data, skapa skräddarsydda kampanjer och öka kundlojaliteten. Amelia jobbar dygnet runt för att ta fram beslutsunderlag och se till att du alltid har tillgång till relevant information. Analyser, målgruppsanpassningar och prognoser, som tar ett proffs dagar eller till och med veckor att genomföra, gör hon på några minuter och hon blir aldrig trött eller sjuk.

Välkommen till Cogent Co-pilot och Amelia, din nya bästa vän inom e-handel!

Funktioner

Genom en enkel integration med ditt befintliga ehandelssystem får du tillgång till ett antal funktioner som du kommer åt via datorn eller mobilen när du vill, där du vill.

Dashbord icon

Dashboard

Full kontroll på din affär

Få en sammantagen bild av hur din affär går och vad du behöver agera på.

 • Nyckeltal

 • Prognoser

 • Grafer

 • Alerts

Products icon

Produktanalys

Full kontroll på dina produkter

Få totallkoll på dina produkter. Hur de presterar, vem som köper dem, trender mm.

 • När ta den slut i lager

 • Hur kommer den att sälja

 • Typkund

 • Trender

Customers icon

Kundanalys

Full kontroll på dina kunder

Få ständigt uppdaterade kundsegment baserat på kundernas faktiska beteende.

 • AI-genererade kundsegment

 • Egna kundsegment

 • Värdeanalys

Alerts icon

Alerts

Missa inget viktigt

Få notifiering för att förhindra problem eller agera på möjligheter.

 • Varningar

 • Problem

 • Möjligheter

Campaigns icon

Kampanjer

Personalisering som koverterar

Skapa kampanjer med rätt budskap till rätt person vid rätt tillfälle.

 • Automation

 • Personalisering

 • Realtidsstatistik

Digital Sign icon

Digital Signage

Gör din butik levande

Presentera rätt informat på rätt sätt och interagera med dina kunder i fysiska butiker.

 • Integration till e-shopen

 • Smart schemaläggning

 • Flexibla  format på både innehåll och hårdvara

Frågor & Svar

Vad är Cogent?

Vår SaaS-plattform erbjuder en mängd olika funktioner som hjälper e-handlare att optimera sin verksamhet och öka försäljningen. Med vår AI-drivna teknologi kan vi analysera befintlig data och hitta viktiga mönster och samband som annars kan vara svåra att upptäcka. Vår dashboard ger en översikt över viktiga metrics och prognoser för framtida utfall, samt varningar för saker som behöver ageras på. Vi kan segmentera kunder baserat på deras beteende och preferenser och erbjuda skräddarsydda kampanjer för att öka lojaliteten. Vi ger även detaljerad information om varje produkt och dess försäljning, samt hjälper till med kampanjhantering och digital signage i butik. Genom att använda vår plattform kan e-handlare spara tid och öka sin försäljning och kundnöjdhet på ett mer effektivt sätt än någonsin tidigare. - SaaS-plattform för e-handlare som vill optimera sin verksamhet - AI-drivna funktioner för att hitta samband och mönster i befintlig data - Dashboard för översikt och prognoser av viktiga metrics - Alerts för viktiga möjligheter eller problem - Kundsegmentering baserat på beteende och preferenser - Skräddarsydda kampanjer för ökad lojalitet och försäljning - Detaljerad produktanalys - Digital signage för fysiska butiker - Ökad effektivitet, tidsbesparing och ökad försäljning.

Varför använder vi AI?

Det finns flera starka skäl till varför man bör använda AI vid optimering av e-handel. För det första har det skett enorma framsteg inom AI de senaste åren, vilket innebär att det nu finns avancerade verktyg och tekniker som kan användas för att analysera data och hitta samband på ett sätt som tidigare inte var möjligt. För det andra sitter kunden på mycket värdefull data som de inte kan analysera och hitta samband i på ett fullödigt vis. Genom att använda AI kan man ta tillvara på den här datan och dra slutsatser som kan användas för att optimera e-handeln. Det kan handla om allt från att förbättra sökfunktioner och rekommendationer till att optimera priser och produktutbud. En annan stor fördel med att använda AI vid optimering av e-handel är att en dator är mycket bättre på att analysera stora mängder data jämfört med en dataanalytiker. Med hjälp av AI kan man bearbeta enorma datamängder på kort tid och dra slutsatser som annars hade varit omöjliga att hitta. Dessutom kan AI användas för att identifiera mönster och samband som kanske inte hade upptäckts av en mänsklig dataanalytiker. Med hjälp av AI kan man även målgruppsanpassa allt från produktbeskrivningar till kampanjtexter automatiskt för att göra budskapet mer relevant för kunden. Sammantaget finns det alltså många goda skäl till varför man bör använda AI vid optimering av e-handel. Genom att dra nytta av den senaste tekniken och den värdefulla data som finns tillgänglig kan man skapa en mer effektiv och lönsam e-handelsverksamhet. - Användning av AI vid optimering av e-handel har fördelar på grund av de enorma framstegen inom AI de senaste åren. - Kunden sitter på mycket värdefull data som de inte kan analysera och hitta samband i på ett fullödigt vis. - AI kan användas för att dra nytta av den värdefulla datan och optimera e-handeln. - En dator är mycket bättre på att analysera stora mängder data jämfört med en dataanalytiker. - AI kan bearbeta enorma datamängder på kort tid och dra slutsatser som annars hade varit omöjliga att hitta. - AI kan användas för att identifiera mönster och samband som kanske inte hade upptäckts av en mänsklig dataanalytiker. - Användning av AI kan skapa en mer effektiv och lönsam e-handelsverksamhet.

På vilket sätt sparar vi tid åt dig?

Vi spar tid åt kunden genom att använda AI för att analysera och dra slutsatser från stora mängder data mycket snabbare och effektivare än en mänsklig dataanalytiker. Genom att automatisera analysprocessen kan vi också minska tiden och resurserna som annars skulle behövas för manuell bearbetning av datan. Detta kan frigöra tid och resurser som kunden kan använda till att fokusera på andra viktiga aspekter av sin e-handelsverksamhet, till exempel att utveckla nya produkter och tjänster eller att förbättra kundupplevelsen. Våra alerts spara tid åt kunden genom att hjälpa dem att snabbt identifiera och åtgärda problem eller utnyttja möjligheter i deras e-handelsverksamhet, minska behovet av manuell övervakning och frigöra tid och resurser som kan användas till andra viktiga aspekter av e-handelsverksamheten.

På vilket sätt ökar vi kundernas engagemang?

AI kan hjälpa e-handlaren att analysera kunddata och identifiera trender och mönster som kan användas för att skapa mer effektiva kampanjer och erbjudanden. AI kan också hjälpa till att förutsäga vilka produkter och erbjudanden som är mest relevanta för en viss kund vid en given tidpunkt, vilket kan öka chanserna att kunden köper och öka engagemanget. Genom att använda kampanjhantering, personliga erbjudanden och AI kan en e-handlares kundengagemang öka på följande sätt: 1. Rätt budskap: Genom att använda kunddata kan en e-handlare förstå kundens preferenser, intressen och köpbeteende. Detta gör det möjligt att skapa och leverera budskap som är relevanta och anpassade för varje individuell kund, vilket i sin tur leder till en högre grad av kundengagemang. 2. Rätt person: Genom att använda kunddata kan en e-handlare också identifiera sina mest värdefulla kunder och rikta sina marknadsföringskampanjer mot dem. Genom att fokusera på dessa kunder kan en e-handlare maximera sina marknadsföringsinvesteringar och samtidigt öka graden av kundengagemang. 3. Rätt tidpunkt: Genom att använda AI kan en e-handlare förutsäga när en kund är mest benägen att göra en köp. Detta möjliggör en mer effektiv användning av marknadsföringsresurser, genom att fokusera på att leverera personliga erbjudanden vid rätt tidpunkt och därmed öka kundengagemang. 4. Personliga erbjudanden: Genom att använda personliga erbjudanden kan en e-handlare erbjuda kunderna skräddarsydda erbjudanden som är anpassade till deras individuella preferenser och köpbeteende. Detta ökar sannolikheten för att kunden ska göra en köp och leder till en högre grad av kundengagemang. Genom att använda dessa verktyg och tekniker kan en e-handlare skapa en mer effektiv och relevant marknadsföringsstrategi, vilket i sin tur kan leda till en ökad grad av kundengagemang och ökad försäljning.

På vilket sätt ökar vi kundernas lojalitet?

Genom att använda kampanjhantering, personliga erbjudanden och AI kan en e-handlare skapa en mer personlig shoppingupplevelse som kan öka kundernas engagemang och lojalitet. När kunderna känner att e-handlaren är lyhörd för deras behov och intressen och erbjuder produkter och erbjudanden som är relevanta för dem, kan det bidra till att bygga upp en positiv relation mellan kunden och e-handlaren. Genom att använda personliga erbjudanden och kampanjer som är anpassade till kundens tidigare köp, intressen och beteenden kan e-handlaren öka chanserna att kunden återvänder och genomför fler köp. Detta kan också öka kundens lojalitet och därmed öka chansen för återkommande affärer i framtiden. AI kan också bidra till att öka kunders lojalitet genom att erbjuda mer relevanta produkter och erbjudanden i realtid. Genom att använda AI-teknik kan e-handlaren förbättra sin produktrekommendation och därmed öka chansen för att kunden hittar vad de söker och återvänder till e-handlaren vid senare tillfällen. Sammantaget kan användningen av kampanjhantering, personliga erbjudanden och AI hjälpa e-handlare att bygga starkare relationer med kunderna och därmed öka chansen för lojalitet och återkommande affärer.

På vilket sätt minskar vi kostnader?

För att kunna optimera sin e-handel behöver man konstant ha tillgång till bra beslutsunderlag. Det som tar vår plattform minuter att analysera, sammanställa och dra slutsatser av skulle ta en människa dagar eller till och med veckor. Vår SaaS-plattform erbjuder e-handlare en mängd olika funktioner som kan bidra till att minska kostnaderna. Genom att använda vår AI-drivna teknologi kan e-handlare analysera befintlig data och hitta viktiga mönster och samband som kan hjälpa dem att optimera sin verksamhet och minska onödiga kostnader. Vår dashboard ger en översikt över viktiga metrics och prognoser för framtida utfall, samt varningar för saker som behöver ageras på. Detta kan hjälpa e-handlare att identifiera problem och möjligheter snabbt, vilket kan minska kostnader genom att undvika förluster eller missade möjligheter. Genom att segmentera kunder baserat på deras beteende och preferenser kan vi erbjuda skräddarsydda kampanjer för att öka kundlojaliteten och försäljningen. Detta kan bidra till att minska kostnaderna genom att öka kundnöjdhet och försäljning, vilket kan leda till ökad lönsamhet. Vår plattform ger även detaljerad information om varje produkt och dess försäljning, vilket kan hjälpa e-handlare att fatta välgrundade beslut om lagerhantering och produktutbud. Vi hjälper också till med kampanjhantering och digital signage i butik, vilket kan hjälpa e-handlare att öka effektiviteten och minska kostnaderna för marknadsföring. Sammanfattningsvis kan vår SaaS-plattform hjälpa e-handlare att minska sina kostnader genom att öka effektiviteten, öka försäljningen och kundnöjdheten, och genom att hjälpa dem att fatta välgrundade beslut om lagerhantering och produktutbud.

Vad är alerts?

Alerts är notiser om viktiga händelser som visas på dashboarden. Våra alerts kan spara tid och pengar åt e-handlaren genom att hjälpa dem att agera snabbt på problem eller möjligheter i deras e-handelsverksamhet. Genom att få omedelbara notiser om viktiga händelser kan de snabbt identifiera och åtgärda problem innan det växer sig större eller utnyttja möjligheter för att öka intekterna. Till exempel, om en bra e-handelskund inte har handlat som vanligt kan vår alert informera om detta och e-handlaren kan agera snabbt för att ta reda på varför detta händer och om det finns något de kan göra för att återvinna kundens förtroende. På samma sätt kan en alert om en produkt som håller på att ta slut i lager hjälpa e-handlaren att snabbt reagera och beställa mer av produkten för att undvika att missa försäljning eller negativ feedback från kunder. Alerts kan också hjälpa e-handlaren att spara tid genom att minska behovet av manuell övervakning av e-handelsverksamheten. Genom att automatiskt övervaka kundens data och händelser kan våra alerts frigöra tid och resurser som annars skulle ha behövts för manuell övervakning.

Vad innebär det att vi segmenterar kunddatabasen?

Att segmentera en kunddatabas innebär att dela in kunderna i olika grupper baserat på gemensamma egenskaper eller beteenden, såsom ålder, kön, köpvanor, intressen eller geografisk plats. Syftet med att segmentera en kunddatabas är att skapa en mer målinriktad marknadsföring som är anpassad till varje segment, vilket i sin tur kan öka effektiviteten och lönsamheten av marknadsföringsinsatserna. AI kan vara behjälpligt genom att använda maskininlärning och algoritmer för att analysera och identifiera mönster i kunddata, vilket kan leda till en mer precis segmentering. AI kan hjälpa till att identifiera kundsegment som tidigare kanske inte har identifierats eller att identifiera nya trender eller beteendemönster. På så sätt kan AI ge en mer djupgående förståelse för kunderna och deras beteende, vilket i sin tur kan leda till bättre marknadsföring och försäljning. Segmantering av kunddatabasen är inget som man gör en gång och sen ärman klar. Det är färskvara. Kunder flyttar sig genom segmet över tid och helt nya segment kan uppstå när som helst medan andra blir meningslösa. Vår AI analyserar löpande och ser till att alla kunder ligger rätt och att alla segment är uppdaterade och relevanta.

Varför skall man använda Digital signage?

Digital signage kan ge många fördelar för butiksägare. Här är några exempel: 1. Ökad försäljning: Genom att visa upp erbjudanden, kampanjer och andra reklam budskap på en digital skylt kan butiksägare fånga kundernas uppmärksamhet och locka dem att köpa mer. 2. Flexibilitet: Digital signage kan enkelt uppdateras och anpassas efter behov och ändras snabbt utan extra kostnader. Butiksägare kan enkelt ändra budskapen på skyltarna för att visa upp nya produkter eller kampanjer. 3. Bättre kundupplevelse: Digital signage kan också användas för att ge kunderna bättre information om produkterna. Det kan inkludera produktinformation, produktanvändning, produktvideos eller recensioner. Detta hjälper kunderna att fatta bättre beslut och förbättrar deras kundupplevelse. 4. Minskade kostnader: Eftersom digital signage är en engångsinvestering kan butiksägare spara pengar på lång sikt genom att minska kostnaderna för tryckt material och skyltning. 5. Förbättrad marknadsföring: Digital signage kan också användas för att förbättra marknadsföringen genom att visa upp sociala medier-inlägg, recensioner och kundreferenser. Många butiksägare har rapporterat om ökade försäljningsresultat efter att ha använt digital signage. En studie från Digital Signage Today visade att butiker som använde digital signage ökade försäljningen med 31,8% jämfört med butiker som inte gjorde det.

Cogent_no_text logo

Kontakta oss

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram

Hör av dig

bottom of page